พิธีประดับเข็มบัวพระเกี้ยว 28 มิ.ย. 2559

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีพิธีประดับเข็มบัวพระเกี้ยว 28 มิ.ย. 2559
            วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี