พิธีมอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำการศึกษา ๒๕๕๘

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
            พิธีมอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำการศึกษา ๒๕๕๘
            วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี