มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
            ปีการศึกษา 2559 รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี