อบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่อง เพศ

            นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฝ่ายบริหาร และคณะครู
            จัดอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่อง เพศ ระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัวในแกนนำนักเรียน
            ร่วมกับกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร
            วันพฤหัสบดีที่ 19 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี