ทดสอบ Pre O-net ชั้น ม.3 รอบที่ 2

            นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมกับ สพม. เขต 4
            จัดสอบวัดความรู้ Pre O-net รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            ตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ
            โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ฐิติยารักษ์ รอง.ผอ.สพม.4 ตรวจเยี่ยมการสอบ
            วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี