งานวันครู ประจำปี 2560

            นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฝ่ายบริหาร และคณะครู
            ร่วมงาน งานวันครู ประจำปี 2560 คำขวัญวันครู ประจำปี 2560
            ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู
            วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560
            ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม