วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

            นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
            ประจำปี 2560 คำขวัญวันเด็กแห่ชาติ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
            วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560
            ณ โดมกีฬาโรงเเรียนหอวัง ปทุมธานี