แสดงความยินดีกับนางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี

            นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
            วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน