กิจกรรมคริสต์มาส ปีการศึกษา 2559

            นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานีในพิธี
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559
            วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี