ประดับอินทรธนู ปีการศึกษา 2559

            นายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            ประดับอินทรธนู ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
            วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ โดมสนามกีฬา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี