งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

            นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
            งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
            วันศุกร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ จังหวัดจันทบุรี