ประเมิน นิเทศและติดตาม

            นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการ สพม.4 และคณะ ประเมิน นิเทศและติดตาม
            นายธนพจ แก้ววงษา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับ
            วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี