หอวัง ปทุมธานี เกมส์

            นางสายใจ อุนนะนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            กีฬาสีภายใน หอวัง ปทุมธานีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559
            นายธนพจ แก้ววงษา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับ
            วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี