รวมพลังแห่งความภักดี

            นายธนพจ แก้ววงษา นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา และนักเรียน
            จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อรำลึกถึง
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี