แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

            นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม. 4 ตรวจเยี่ยมสถานที่ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
            ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร และ นายธนพจ แก้ววงษา
            ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังปทุมธานี นำชมการแข่งขันของนักเรียน
            วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี