แสดงความอาลัย

            นักเรียนแปลอักษร เพื่อแสดงความอาลัย
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
            จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
            วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี