พี่ทหารให้ความรู้

            พี่ทหารให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์แก่นักเรียน
            วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี