ติวกับทาโร

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมกับบริษัท ทาโร จัดติวสำหรับน้อง
            สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
            วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี