ต้อนรับผู้อำนวยการธนพจ แก้ววงษา

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต้อนรับผู้อำนวยการ ธนพจ แก้ววงษา
            มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี