ตรวจสุขภาพ

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
            วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี