ประชุมผู้ปกครอง

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
            เพื่อรับคำชี้แจงด้านวิชาการของนักเรียนและชำระค่าเล่าเรียน
            วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี