สอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2559

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2559
            เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
            วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี