นักเรียนร่วมผูกริบบิ้น เพื่อถวายความอาลัย

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
            จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
            วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี