เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.3

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            วันจันทร์ที่ 3 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559
            ณ ค่ายลูกเสือนวภพ จังหวัดสระบุรี