อำลาอาลัยครูเกษียนอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2559

            ผู้อำนวยการ ดร.สาทร สมบุญ และ ครูสุวภรณ์ ตั้งธนศิริกุล
            วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559
            ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี