จัดประชุมผู้ปกครอง รอบที่ 2

            ภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2559
            เพื่อแจ้งความก้าวหน้าการเรียนของนักเรียน
            วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2559
            ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี