วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

            นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปทัศนศึกษา
            วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559
            วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี