ค่ายวิทยาศาสตร์

            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์
            วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี