กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
            เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
            7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
            วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี