จัดค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day)

            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (Math Day)
            เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
            วันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี