สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

            คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร
            สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
            เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
            วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี