หล่อเทียนจำนำพรรษา

            คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา
            เนื่องจากวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
            วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี