ลูกเสือและเนตรนารี เดินสวนสนาม

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ลูกเสือและเนตรนารี เดินสวนสนาม
            เนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            และบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียน
            วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี