งานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2559
            ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี