งานวันบุพการี

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันบุพการี ประจำปีการศึกษา 2559
            เพื่อระลึกของคุณตาสวอง คุณยายสมบุญ นิลกร
            วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี