วันวิสาขบูชา

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าวัดทำบุญ
            เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
            วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ วัดบุญบางสิงห์