โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศีกษา 2558

            เนื่องจากวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี