นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าชมภาพยนตร์

            เรื่อง San Andreas มหาวินาศแผ่นดินแยก
            ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558
            ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา รังสิต