ภาพบรรยากาศวันไหว้ครู 2558

            ได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ พวงมะลิต เป็นประธานในพิธี
            ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี