โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานเทศน์มหาชาติมหากุศสล

            ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
            ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี