นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

            เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
            ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี