งานตรุษจีน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เป็นประธานในงานตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
            ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี