คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรวิชาการ

            ในวันที่ 16-17 มกราคม 2559
            ณ โรงเรียนสอนดำน้ำกรพิทักษ์ศึกษา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี