โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

            ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี