คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ทำพิธีต้อนรับ ผอ.สาทร สมบุญ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

            ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี