โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

            ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี