โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานรับมอบเสาธง จาก คุณยายกิมเอ็ง บุญโชติ

            ได้บริจาคสร้างเสาธง จำนวน 600,000 บาท
            วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี