โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558

            เนื่องในวโรกาสครบรอบพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม
            วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี