โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

           เพื่อชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่องคุณทองแดง ดิอินสไปเรชั่น

            ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558

            ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต