โรงเรียนหอวัง เป็นสนามสอบธรรมศึกษา

            ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี